Promo Wijnbouw Maasland Contactgegevens PWM

 

 

Meten is weten

Tijdens de vinificatie van most tot wijn verlopen zeer veel chemische processen. Een goede opvolging van de wijn in wording is daarom onmisbaar geworden. Naast de betrouwbaarheid van de metingen is ook de snelheid waarmee men over de resultaten kan beschikken van groot belang.

Het zelf kunnen meten van S02, pH en zuurgraad is voor elke wijnboer van cruciaal belang. Om ieder lid van de vereniging in de gelegenheid te stellen deze eigenschappen te kunnen meten, is een werkgroep "Meten is weten" opgestart.

 
Zij gaan op zoek naar nauwkeurige en goedkope oplossingen zodat elk lid in staat is om deze eigenschappen zelf te kunnen meten of te laten meten bij zowel witte als rode wijnen.

Links